پوکت جزیره بهشتی در تایلند

شامل عملیاتی ننگ، رای له، کو فی فی و ها Ko Lanta پوکت – جزیره بهشت ​​تایلندی اصلی، در حال حاضر بسیار توسعه یافته، اما هنوز هم با برخی از سواحل زیبا خن کائن – رزرو تور تایلند در قلب Esaan (ایسان) شناخته شده برای ابریشم و دایناسور سایت های خود را. به Mae Sot – یک شهر مرزی چند فرهنگی پر رونق، با بسیاری از پارک های ملی در اطراف برای کشف مای Sariang – زندگی شهر کوچک در مرز برمه تایلندی با trecking و سالوین پارک ملی Tarutao پارک ملی دریایی – جاذبه های Tarutao، ضربه فنی از Lipe، ضربه فنی Tarutao ، مو Lae در خلیج، حوزه عملیاتی پسر خلیج، ضربه فنی کای Tarutao ملی پر دریایی