هفتمين جلسه ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي كيش

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در اين جلسه كه روز يكشنبه نهم فروردين با حضور روسا و نمايندگان كميته هاي مختلف ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي كيش برگزار شد، كيفيت خدمات ارائه شده به گردشگران نوروزي و راهكارهاي افزايش رضايتمندي مسافران و گردشگران نوروزي كيش مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

آمار مسافرين ورودي، اطلاع رساني به گردشگران، روش خدمات رسانی به گردشگران و ساكنين جزيره در مراكز بهداشتي و درماني و كيفيت اسكان گردشگران نوروزي در كمپ هاي اسكان قیمت تور کیش  چادري از دسته موضوعاتي بود كه در اين جلسه مطرح و باره بررسي پیمان گرفت.

جلسات ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي يك روز در ميان با حضور روسا و نمايندگان كميته هاي مختلف ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي در محل ساختمان مركزي سازمان منطقه آزاد كيش برگزار مي شود.