بيش از 35 هزار گردشگر در كمپ هاي چادري كيش اسکان یافتند

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان آزادگاه کیش، 35 هزار و 525 توریست تا پايان روز هشتم فروردين به دو كمپ چادري برگزیدن يافته براي مسافران و گردشگران نوروزي كيش وارد و دراین محل برپایی يافته اند.

در حال آماده نيز بيش از هفت هزار گردشگر در كمپ هاي چادري اسكان گردشگران مستقر هستند و از خدمات مهيا شده در اين كمپ ها بهره‌گیری مي كنند.

دو كمپ اسكان چادري خانوادگي و مجردي با تور لحظه آخری کیش مجموع ظرفيت 5 هزار و 500 تخته چادر براي بهره‌گیری گردشگران نوروزي كيش مهيا شده است.

نانوايي ، سوپرماركت، غذاخوري، سرويس بهداشتي ، گرمابه و پايگاههاي هلال سرخ و آتش نشاني از جمله امكانات مهيا شده براي گردشگران در كمپ هاي چادري كيش است.

گفتنی است جشنواره نوروزی کیش از25 اسفند سال 93 پیش درآمد شده وتا 15 فروردین 94 پیوسته دارد.