بازدید گروهی از مهندسین تایلند از پروژه های مسکن مهر شهر جدید پردیس

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس, دوشنبه مورخ 4آبان 94 گروه مهندسی کشور تایلندی و هیات همراه, به منظور بازدید از پروژه های مسکن مهر پردیس و جذب سرمایه وارد پردیس شد.
328
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس, دوشنبه مورخ 4آبان 94 گروه مهندسی کشور تایلندی و هیات همراه, به منظور بازدید از پروژه های مسکن مهر پردیس و جذب سرمایه وارد پردیس شد.

در این بازدید آقای دکتر رجب صلاحی مدیرعامل محترم شرکت عمران شهر جدید پردیس, عضو محترم هیات مدیره آقای مهندس عاشوری ,مشاورین مدیرعامل آقایان خدادادی و فتاحی, معاونین و مدیران شرکت حضور داشتند,  رزرو تور تایلند ابتدا با حضور در سالن جلسات به بحث در مورد تکنولوژی های موجود در ساختمان های مسکن مهر پرداختند, سپس به بازدید میدانی از فازهای 5 و 9 و تونل های دسترسی فاز 11 رفتند.

در ادمه با حضور در سالن جلسات پارک فناوری پردیس از پیشرفت علوم مختلف در پارک فناوری پردیس آشنا شدند و پیرو این جلسه علمی از دستاوردهای علمی این پارک بازدید بعمل آوردند.